Chào mừng quý vị đến với Thư viện tư liệu Âm nhạc.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

CHUYÊN HIỆU RÈN LUYỆN ĐỘI VIÊN

Chuyên hiệu : “NGHI THỨC ĐỘI VIÊN” Hạng ba : - Biết hát đúng Quốc ca, Đội ca. - Biết và hiểu rõ khẩu hiệu Đội. - Thực hiện các yêu cầu về nghi thức Đội. - Biết 2 bài trống nghi thức Đội : Chào cờ, hành tiến. - Tham gia hướng dẫn Sao nhi đồng hoạt động. Hạng nhì : - Biết mục tiêu phấn đấu, rèn luyện của đội viên. - Thực hành thành thục các yêu cầu đội viên về Nghi thức Đội. - Biết...

ĐIỀU LỆ ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

ĐIỀU LỆ ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH 1. Cấu trúc của Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh được Hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoá VIII thông qua ngày 25 tháng 7 năm 2003, quy định gồm 7 Chương và 17 Điều, cụ thể như sau: - Chương I: Đội viên (từ Điều 1 đến Điều 4) - Chương...

ĐIỀU LỆ ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

1245259 ĐIỀU LỆ ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH PHẦN MỞ ĐẦU Đội Thiếu niên tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh phụ trách. Đội là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, là lực lượng dự bị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Lực lượng nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi. Đội hoạt động trong nhà trường...

Lịch sử Đội TNTP Hồ Chí Minh

Sơ lược lịch sử Đội TNTP Hồ Chí Minh. Lịch sử Đội TNTP Hồ Chí Minh và phong trào thiếu nhi Việt Nam là bộ phận hữu cơ trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử dân tộc và lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được Đảng, Bác Hồ sáng lập, tổ chức và rèn luyện, dưới sự dìu dắt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các anh...