Chào mừng quý vị đến với Thư viện tư liệu Âm nhạc.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Nghiệp vụ Đoàn - Đội > Công tác Đội >

Lịch sử Đội TNTP Hồ Chí Minh

              Sơ lược lịch sử Đội TNTP Hồ Chí Minh.

    Lịch sử Đội TNTP Hồ Chí Minh và phong trào thiếu nhi Việt Nam là bộ phận hữu cơ trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử dân tộc và lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được Đảng, Bác Hồ sáng lập, tổ chức và rèn luyện, dưới sự dìu dắt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các anh chị phụ trách; sự quan tâm của các bậc cha mẹ, thầy cô và xã hội. Tổ chức Đội TNTP không ngừng phát triển và lớn mạng theo từng thời kì của lịch sử cách mạng Việt Nam. Từ Kim Đồng - người đội trưởng đầu tiên với 5 đội viên đến nay tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh là lực lượng hùng hậu với hàng chục triệu Đội viên. Thông qua các phong trào hoạt động sôi nổi của Đội, lớp lớp thiếu nhi Việt Nam đã tiếp nối nhau học tập và rèn luyện, lao động và chiến đấu từng bước trưởng thành cuàng với cha anh lập nen những kì tích trong công cuộc giành lại độc lập cho dân tộc, bảo vệ tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, viết nên những truyền thống lịch sử vẻ vang của Đội TNTP Hồ Chí Minh.

1. Nhóm thiếu nhi cách mạng đầu tiên của Đảng.

Giữa năm 1925 đến 1026 Hội thanh niên cách mạng đã chọn 8 em thiếu nhi Việt kiều ở Thái Lan đưa sang Quảng Châu để bồi dưỡng thành hạt nhân của Đoàn sau này. Tám thiếu niên này được Bác Hồ tổ chức thành một lớp học riêng về văn hóa chín trị với một chương trình phù hợp. Cả tám em đều lấy họ Lý ( theo họ của Lý Thụy- tên của Bác Hồ lúc đó), gồm: Lý Tự Trọng tên thật là Lê Văn Trọng, Lý Văn Minh tên thật là Đinh Chương Long, Lý thúc Chất tên thật là Hoàng Tự, Lý Nam Thanh tên thật là Nguyễn Sinh Thản, Lý Trí Thông tên thật là Ngô Trí Thông, Lý phương Đức (nữ) tên thật là Ngô Hậu Đức và Lý Phương Thuận (nữ) tên thật là Nguyễn Thị Tích.

Ngày 22 tháng 7 năm 1926 từ Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc đã viết thư gửi Ủy Ban Trung ương Đội TNTP Lênin (Liên Xô) nói rõ: “ Chúng tôi có tại đây một nhóm thiếu nhi Việt Nam. Tuổi các em từ 12 đen 15, đó là các thiếu niên cộng sản của nước Việt Nam” và “ hy vọng rằng các bạn sẽ không từ chối tiếp nhận 3 hay 4 bạn nhỏ Việt Nam”. Nhưng tình hình chính trị ở Quảng Châu lúc đó diễn biến phức tạp, nên chủ trương gửi các thiêu niên Việt Nam sang học tập tại Liên Xô học tập không thực hiện được. Sau đó, tám thiếu niên nói lên đều trở thành Đoàn viên TNCS thực hiện nhiệm vụ cách mạng của mình theo sự phân công, trong đó có Lý Tự Trọng về nước hoạt động.

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời phong trào cách mạng phát triển mạnh mẽ. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng thangd 10 năm 1930 đã ban hành một văn kiện hết sức quan trọng về công tác thanh niên, trong đó đã đề cập đến việc tập hợp thiếu nhi vào các tổ chức Thiếu niên cách mạng, Hồng Nhi Đoàn và giao cho Đoàn phụ trách.

Trong phong trào cách mạng 1930 – 1930 các chi bộ ở hai tỉnh Ngệ An và Hà Tĩnh đã tập hợp được 513 đội viên thiếu niên cách mạng sinh hoạt trong các Đội Đồng Tử quân. Tại Thái bình Đội Đồng Tử quân tại Tiền Hải cũng được thành lập. Ngoài việc canh gác, làm giao liên, các Đội viên còn tham gia học tập quân sự, rải truyền đơn, treo cờ Đảng, tham gia cùng nông dân đi đấu tranh đòi giảm thuế, chống địa chỉ cướp đất.

Thời kì 1936 – 1941 thực hiện chủ trương chuyển hướng hoạt động của Đảng, dưới dự lãnh đạo hướng dẫn cả Đoàn Thanh niên Dân chủ, nhiều tổ chức Hồng Nhi được thành lập ở một số tỉnh Hà Dông Nam Định, Hải Phòng… Nhiều Đội viên hoạt động rất hăng hái trong các đội kịch, đội múa đội ca nhạc, đội bóng… Tổ chức Đội thiếu niên từng bước được hình thành.

2. Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5/1941) với việc ra đời đội nhi đồng cứu quốc ngày 15/5/1941.

Tháng 1 năm 1941 lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc bí mật về nước vùng Pắc Pó (Cao Bằng) để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Tháng 5/1941 Hội nghị Trung ương lần thứ 8 của Đảng đo Nguyễn Ái Quốc chủ trì. Từ sự phân tích diễn biến tình hình trên thế giới và trong nước  khẳng định nhiệm vụ trước mắt của cách mạng Việt Nam là giả phóng đan tộc và tổ chức ra các đoàn thể cứu quốc của Việt Minh. Hội nghị đã quyết định thành lập Hội Nhi đồng cứu vong là đoàn thể cứu quốc của trẻ em từ 10 - 11 tuổi trở lên đến 15 – 16 tuổi và giao cho Đoàn phụ trách công tác thiếu nhi.

Trong tuyên ngôn và điều lệ của Mặt trận Việt Minh đã ghi “ Các trẻ em yêu nước hãy dắt tay nhau vào Nhi đồng cứu vong Hội” hay “ Thiếu niên tiền phong hội”.

Ngày 15/5/1941 tại thôn Nà Mạ xã Trường Hà, huyện hà Quảng tỉnh Cao Bằng, Đội nhi đồng cứu quốc được thành lập gồm 5 Đội viên đầu tiên: Nông Văn Dền bí danh là Kim Đồng,  Nông văn Thàn bí danh là Cao Sơn, Lý Văn Tịnh bí danh là Thanh Minh, Lý Thị Nì bí danh là Thủy Tiên, Lý Thị Xậu bí danh là Thanh Thủy. Anh Kim Đồng được bầu làm đội trưởng, Đội nhi đồng cứu quốc được Mặt trận Việt Minh coi là một thành viên của mình.

Ngày 15/5/1941 trở thành ngày thành lập của Đội TNTP Hồ Chí Minh mở đầu cho lịch sử vẻ vang của Đội TNTP và phong trào thiếu nhi Việt Nam trong tiến trình cách mạng dưới dự lãnh đạo của Đảng  Cộng sản Việt Nam.

3. Nhóm thiếu nhi cách mạng đầu tiên của Đảng.

Giữa năm 1925 đến 1026 Hội thanh niên cách mạng đã chọn 8 em thiếu nhi Việt kiều ở Thái Lan đưa sang Quảng Châu để bồi dưỡng thành hạt nhân của Đoàn sau này. Tám thiếu niên này được Bác Hồ tổ chức thành một lớp học riêng về văn hóa chín trị với một chương trình phù hợp. Cả tám em đều lấy họ Lý ( theo họ của Lý Thụy- tên của Bác Hồ lúc đó), gồm: Lý Tự Trọng tên thật là Lê Văn Trọng, Lý Văn Minh tên thật là Đinh Chương Long, Lý thúc Chất tên thật là Hoàng Tự, Lý Nam Thanh tên thật là Nguyễn Sinh Thản, Lý Trí Thông tên thật là Ngô Trí Thông, Lý phương Đức (nữ) tên thật là Ngô Hậu Đức và Lý Phương Thuận (nữ) tên thật là Nguyễn Thị Tích.

Ngày 22 tháng 7 năm 1926 từ Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc đã viết thư gửi Ủy Ban Trung ương Đội TNTP Lênin (Liên Xô) nói rõ: “ Chúng tôi có tại đây một nhóm thiếu nhi Việt Nam. Tuổi các em từ 12 đen 15, đó là các thiếu niên cộng sản của nước Việt Nam” và “ hy vọng rằng các bạn sẽ không từ chối tiếp nhận 3 hay 4 bạn nhỏ Việt Nam”. Nhưng tình hình chính trị ở Quảng Châu lúc đó diễn biến phức tạp, nên chủ trương gửi các thiêu niên Việt Nam sang học tập tại Liên Xô học tập không thực hiện được. Sau đó, tám thiếu niên nói lên đều trở thành Đoàn viên TNCS thực hiện nhiệm vụ cách mạng của mình theo sự phân công, trong đó có Lý Tự Trọng về nước hoạt động.

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời phong trào cách mạng phát triển mạnh mẽ. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng thangd 10 năm 1930 đã ban hành một văn kiện hết sức quan trọng về công tác thanh niên, trong đó đã đề cập đén việc tập hợp thiếu nhi vào các tổ chức Thiếu niên cách mạng, Hồng Nhi Đoàn và giao cho Đoàn phụ trách.

Trong phong trào cách mạng 1930 – 1930 các chi bộ ở hai tỉnh Ngệ An và Hà Tĩnh đã tập hợp được 513 đội viên thiếu niên cách mạng sinh hoạt trong các Đội Đồng Tử quân. Tại Thái bình Đội Đồng Tử quân tại Tiền Hải cũng được thành lập. Ngoài việc canh gác, làm giao lên, các Đội viên còn tham gia học tập quân sự, rải truyền đơn, treo cờ Đảng, tham gia cùng nông dân đi đấu tranh đòi giảm thuế, chống địa chỉ cướp đất.

Thời kì 1936 – 1941 thực hiện chủ trương chuyển hướng hoạt động của Đảng, dưới dự lãnh đạo hướng dẫn cả Đoàn Thanh niên Dân chủ, nhiều tổ chức Hồng Nhi được thành lập ở một số tỉnh Hà Dông Nam Định, Hải Phòng… Nhiều Đội viên hoạt động rất hăng hái trong các đội kịch, đội múa đội ca nhạc, đội bóng… Tổ chức Đội thiếu niên từng bước được hình thành.

4. Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5/1941) với việc ra đời đội nhi đồng cứu quốc ngày 15/5/1941.

Tháng 1 năm 1941 lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc bí mật về nước vùng Pắc Pó (Cao Bằng) để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Tháng 5/1941 Hội nghị Trung ương lần thứ 8 của Đảng đo Nguyễn Ái Quốc chủ trì. Từ sự phân tích diễn biến tình hình trên thế giới và trong nước  khẳng định nhiệm vụ trước mắt của cách mạng Việt Nam là giả phóng đan tộc và tổ chức ra các đoàn thể cứu quốc của Việt Minh. Hội nghị đã quyết định thành lập Hội Nhi đồng cứu vong là đoàn thể cứu quốc của trẻ em từ 10 - 11 tuổi trở lên đến 15 – 16 tuổi và giao cho Đoàn phụ trách công tác thiếu nhi.

Trong tuyên ngôn và điều lệ của Mặt trận Việt Minh đã ghi “ Các trẻ em yêu nước hãy dắt tay nhau vào Nhi đồng cứu vong Hội” hay “ Thiếu niên tiền phong hội”.

Ngày 15/5/1941 tại thôn Nà Mạ xã Trường Hà, huyện hà Quảng tỉnh Cao Bằng, Đội nhi đồng cứu quốc được thành lập gồm 5 Đội viên đầu tiên: Nông Văn Dền bí danh là Kim Đồng,  Nông văn Thàn bí danh là Cao Sơn, Lý Văn Tịnh bí danh là Thanh Minh, Lý Thị Nì bí danh là Thủy Tiên, Lý Thị Xậu bí danh là Thanh Thủy. Anh Kim Đồng được bầu làm đội trưởng, Đội nhi đồng cứu quốc được Mặt trận Việt Minh coi là một thành viên của mình.

Ngày 15/5/1941 trở thành ngày thành lập của Đội TNTP Hồ Chí Minh mở đầu cho lịch sử vẻ vang của Đội TNTP và phong trào thiếu nhi Việt Nam trong tiến trình cách mạng dưới dự lãnh đạo của Đảng  Cộng sản Việt Nam.

 


Nhắn tin cho tác giả
Phạm Minh Hải @ 15:07 21/05/2009
Số lượt xem: 5232
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến